Partnerzy:

Nasza Korporacja

OK Taxi jest jedną z najstarszych korporacji taksówkarskich w Białymstoku.

OK Taxi Białystok istnieje na rynku od 1994 roku. Nasze wieloletnie doświadczenie w branży pozwala na świadczenie usług na najwyższym poziomie. Polityką OK Taxi od zawsze była najwyższa jakość przy najniższej cenie świadczonych usług. W naszej ofercie posiadamy pojazdy typu Van oraz Kombi. Współpracujemy z wybranymi restauracjami w Białymstoku i realizujemy z nich dowóz zamówień. Dzwoniąc do nas otrzymają państwo 10% zniżki, a czas oczekiwania na naszych pracowników to około 5 minut.

Sprawdź naszą ofertę
Jesteśmy kreatywni

Wprowadzamy w życie korporacji nowe standardy jakości obsługi klienta.

Zawsze na czas

Szanujemy czas naszych klientów i dokładamy wszelkich starań aby cechować się punktualnością.

Kochamy naszą pracę

Szybki i bezpieczny transport naszych klientów i ich bagaży to nasza misja i cel.

Otwarci na sugestie

Doceniamy wszelkie pomysły i sugestie zgłaszane przez naszych klientów.

140 Samochodów do Twojej dyspozycji
1500 Zadowolonych dziennie klientów
6000 Przejechanych dziennie kilometrów
180000 Przejechanych kilometrów miesięcznie
Zadzwoń - otrzymasz 10% zniżki
najlepsza oferta cenowa w Białymstoku
bezpłatny dojazd do klienta
auta z klimatyzacją bez dodatkowych opłat
przewóz osobowy TAXI
Vany oraz samochody typu kombi
uruchamianie pojazdów, holowanie, odprowadzenie auta, dowóz paliwa
zakupy na telefon, przewóz przesyłek, obsługa imprez w zakresie transportu osób
płatność kartą bez dodatkowych opłat oraz możliwość wystawiania rachunków
Chcesz być na bieżąco i wiedzieć więcej?
Sprawdź nasz profil na Facebook'u Facebook
Chcesz znacząco wypromować się w Białymstoku dzięki sieci najlepszych taksówek w mieście?
Oferta współpracy

Firma OK Taxi proponuje współpracę w zakresie transportu personelu naszymi taksówkami. Dajemy możliwość rozliczenia się na koniec miesiąca (zbiorczo) za pomocą kart przejazdowych.

Oferta reklamowa

Taksówka to bardzo atrakcyjny nośnik Państwa reklamy pozwalający dotrzeć do bardzo szerokiego grona odbiorców na rynku lokalnym. OK Taxi oferuje Twojej firmie możliwość wynajęcia powierzchni reklamowej na 140 taksówkach, które każdego dnia przejeżdżają dziesiątki kilometrów. W przypadku zainteresowania szczegółami ofert prosimy o kontakt.

Promocje

Sprawdź nasze aktualne wpisy aby na bieżąco korzystać z przygotowanych przez nas promocji
01

Jubileusz 24lecie OK TAXI

Darmowy przejazd - w celu uhonorowania naszych klientów będziecie mogli Państwo trafić na tzw. "darmowy przejazd taksówką" (pula przejazdów ograniczona). Klient wybrany drogą losową, dowiaduje się na końcu przejazdu o braku konieczności opłaty za trasę.

Im więcej dzwonisz tym masz większe szanse na wygranie darmowego przejazdu.

UWAGA! Promocja ograniczona czasowo

02

Zniżka 10%

Dzwoniąc do nas, wybierając naszą taksówkę z kolejki lub okazując kartę stałego klienta, otrzymają Państwo 10% zniżki.

03

Zniżka 20%

Rabat 20% udzielany jest po okazaniu "Karty Dużej Rodziny".

04

Zniżka 30%

Rabat 30% udzielany jest dla firm współpracujących.

05

Super nagrody za pieczątki

Nagrody losowane są na koniec każdego miesiąca. Weź udział w konkursie, odsyłając do nas podbitą kartę lub wręczając ją naszemu kierowcy. Szczegóły w regulaminie.

Zasady konkursu:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Organizatorem promocji "Jeździj z OK TAXI i wygrywaj" jest Stowarzyszenie Niezależnych Kierowców OK TAXI z siedzibą przy ul. Hallera 40
w Białymstoku.
2. Celem promocji jest uatrakcyjnienie usług skierowanych przez Organizatora polegających na tanich i szybkich przewozach taxi.
3. Prawo do udziału w promocji przysługuje pełnoletnim osobom fizycznym, z wyłączeniem członków oraz pracowników stowarzyszenia.
4. Udział w konkursie polega na zbieraniu pieczątek na kartach rabatowych.

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ.
1. Aby wziąć udział w konkursie należy zebrać 5 pieczątek na karcie rabatowej, wpisać w wyznaczonym polu imię i nazwisko, numer telefonu oraz przekazać kartę rabatową kierowcy lub wysłać do naszej siedziby.
2. Do udziału w konkursie zostaną zakwalifikowane wyłącznie prawidłowo wypełnione karty rabatowe.
3. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić dowolną liczbę kart rabatowych do konkursu.
4. Każde zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez Organizatora konkursu.
5. Zgłoszenie kart rabatowych do konkursu na zasadach określonych powyżej wraz z danymi osobowymi zgłaszającego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji konkursu.
6. Biorący udział w konkursie oświadcza, iż wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

III. PRZEBIEG KONKURSU I SPOSOBY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY.
1. Rozstrzygnięcie konkursu jest raz w miesiącu.
2. Zwycięzcy o wygranej są informowani telefonicznie.
3. Nagrody są wysyłane w danym miesiącu konkursowym.
4. Karty z błędnie podanym numerem telefonu nie zostaną uznane.

IV. NAGRODY W KONKURSIE.
1. Nagrody:
- karnet w wysokości 200 zł do wykorzystania w Dworze Czarneckiego
- kolacja dla dwóch osób w restauracji Tokaj o wartości 200 zł
- bilety do sieci Kin Helios w Białymstoku
- tablety
2. Zwycięzców wyłoni 3 osobowa komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora konkursu.
3. Uczestnikom konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości nagrody w gotówce. Jeżeli wartość nagrody będzie mniejsza od wysokości karnetu, różnica nie będzie zwracana.
4. Wyniki konkursu opublikujemy na naszym profilu na facebooku.
5. Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie imienia i nazwiska wraz ze wskazaniem nagrody na stronie www.oktaxi9626.eu oraz facebooku.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród w konkursie.
7. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna. Nie odebrana nagroda pozostaje własnością Organizatora.
9. Zgodnie z art.30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów(przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68- pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Przed odebraniem nagrody głównej Zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia w kasie organizatora podatku od wartości nagrody w wysokości 10%.

V. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia losów, to jest w celu identyfikacji uczestnika konkursu, wydania nagród i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska osób nagrodzonych, nie dłużej niż przez okres przeprowadzania konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji osób nagrodzonych w konkursie może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania danych osobowych, zdjęć i innych informacji o zwycięzcach konkursu jak również wywiadów z nimi na stronie www.oktaxi9626.eu oraz facebooku.

VI. INFORMACJE O KONKURSIE.
1. Wszelkie informacje na temat konkursu zamieszczone zostaną na stronie Organizatora tj. wwww.oktaxi9626.eu
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem email oktaxi.białystok@onet.pl

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu powinny być sporządzone przez uczestników konkursu na piśmie i przesłane pod adres:
Stowarzyszenie Niezależnych Kierowców
O.K. TAXI
15-814 Białystok, ul. Hallera 40
2. Reklamacje można składać przez czas trwania konkursu, nie później niż 7 dni od daty opublikowania wyników.
3. Do rozstrzygania reklamacji zostanie powołana komisja sprawdzająca.
4. Komisja rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji nie później niż w ciągu 7 dni od daty jej rozpatrzenia.
6. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje nie zawierające danych osoby zgłaszającej oraz opisu powstałego problemu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Postanowienia niniejszego regulaminu konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu.
2. Niniejszy regulamin konkursu jest dostępny na www.oktaxi9626.eu
3. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
4. Podatek dochodowy od nagród w konkursie pokrywa zdobywca nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Organizator ustanawia adres korespondencyjny związany z zapytaniami dotyczącymi konkursu: oktaxi.białystok@onet.pl
6. Organizator konkursu ma prawo wykluczyć uczestnika konkursu w przypadku nie przestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego regulaminu lub innego naruszenia praw, lub interesów Organizatora.

CENNIK

01 Opłata początkowa 6zł : 5.4zł (po rabacie 10%) 6zł : 4.8zł (po rabacie 20%) 6zł : 4.2zł (po rabacie 30%)
02 I taryfa dzienna 2.40zł/ 2.16zł 2.40zł/ 1.92zł 2.40zł/ 1.68zł
03 II taryfa nocna 3.60zł/ 3.24zł 3.60zł/ 2.88zł 3.60zł/ 2.52zł
04 III taryfa (I strefa) 4.80zł/ 4.32zł 4.80zł/ 3.84zł 4.80zł/ 3.36zł
05 IV taryfa (II strefa) 7.20zł/ 6.48zł 7.20zł/ 5.76zł 7.20zł/ 5.04zł
06 godzina postoju 46zł/ 41.40zł 46zł/ 36.80zł 46zł/ 32.20zł

Taksówki typu VAN 6 osób + kierowca: 6zł dopłaty, kurs realizowany bez zniżki.

Taksówki typu Combi: bez dodatkowych opłat, kurs realizowany bez zniżki.

Inne usługi:
- ZAKUPY:
20zł taryfa dzienna (możliwość płatności kartą)
25zł taryfa nocna (możliwość płatności kartą)
- uruchomienie auta: 20zł
- holowanie: licznik x 2
- Przesyłki, doręczenie kwiatów: nie mniej niż 15zł

Zapraszamy do kontaktu Zadzwoń lub napisz do nas

Kontakt

Jeżeli chcesz nawiązać z nami kontakt, po prostu zadzwoń lub napisz.
OK TAXI

ul. Hallera 40
15-814 Białystok